We kregen onderstaand blog toegestuurd door Owen Vergeer, echtgenoot en vader van 2 kinderen. Owen was deelnemer aan de Free Listening sessie in Breda

Aan de combinatie van deze twee woorden moest ik even wennen. In eerste instantie niet twee woorden die je snel achter elkaar zou zetten. Toch roept ‘luisterend leiderschap’ wel een beeld op van hoe goed leiderschap eruit zou kunnen zien.  

Leiderschap is niet een woord dat ik per definitie aantrekkelijk vind. Leiderschap doet mij dan ook denken aan afstandelijke ‘managers’ die een rol uitoefenen. Leiders die vooral zenden en weinig naar hun personeel luisteren. Leiderschap draait in mijn ogen om verantwoordelijkheid durven nemen om besluiten te maken. Wanneer ik echter aan motiverende leiders denk, wordt de term leiderschap gemakkelijker voor mij. Iemand die positief is, motiveert en een goed voorbeeld geeft. Iemand die ‘de kar trekt’ en initiatieven toont.

En hoewel we dit niet altijd zo bekijken; we zijn in ons eigen leven natuurlijk zelf ook leiders! We nemen allemaal beslissingen die van invloed zijn op de richting van ons leven en dat van de mensen om ons heen: partner, kinderen, vrienden, collegae etc.

Wij bepalen zelf óf en hoe we ons inzetten voor onze relatie, voor onze studie, voor ons werk, voor onze socialen contacten. Wij zelf bepalen of we aardig zijn, of mensen op ons kunnen rekenen, of we een helpende hand bieden en wat voor voorbeeld we zijn naar onze kinderen en de andere mensen om ons heen.

De wil om te begrijpen

Maar naast deze beslissingen, zijn wij ook degenen die besluiten of we wíllen luisteren naar de ander om deze beter te begrijpen. Luisteren is een noodzakelijk ingrediënt wanneer we rekening willen houden met de mensen om ons heen. Door hiervoor tijd te nemen, oprecht te luisteren en de juiste vragen te stellen, kunnen we de informatie krijgen die we willen ontvangen.

Free listening

Op donderdag 19 september werd voor de vierde keer de internationale dag van het luisteren gehouden. Ik heb op deze dag deelgenomen aan ‘Free Listening’, een activiteit van Stichting Nederland-Luistert. Hierbij stonden wij op straat met een stuk karton met de tekst ‘Free Listening – ik luister.’ Op die manier vroegen wij om meer aandacht voor het belang om te luisteren. Het was heel bijzonder om te ervaren hoe groot de behoefte aan een luisterend oor is. En hoe snel mensen persoonlijke dingen delen wanneer je respectvol naar ze luistert.

Luisteren is waardevol

Wanneer je denkt aan menselijke waardigheid is het luisteren in onze omgang met elkaar een belangrijk en onmisbaar ingrediënt. Zonder de informatie die we door luisteren te weten komen, kunnen we nooit het juiste antwoord aan de ander geven. Door aandachtig te luisteren dragen we bij aan het gevoel van gezien en gehoord worden. Daardoor voelen we ons verbonden met en veilig in onze samenleving. We dragen op deze manier bij aan het algemeen welzijn in onze nabije omgeving .

Verantwoordelijkheid

Het besluit om aandachtig te luisteren, maak je zelf als leider van jouw eigen leven. Graag nodig ik jou uit om de werkelijke verbinding met elkaar aan te gaan en dus ook tijd te maken om oprecht naar elkaar te luisteren. Want of je een leider van een groot bedrijf bent of ouder van een gezin, voor eenieder geldt de opdracht niet alleen te zenden. Juist door te luisteren zul je de mooie en waardevolle momenten van werkelijke verbinding ervaren.