We nodigen mensen uit om een blog te schrijven over wat voor hen Luisterend Leiderschap is. Dit blog is van Desirée Paalvast. Zij is eigenaar van The Leader Inside het Executive Search Bureau gespecialiseerd in Servant-Leadership. Wat haar beweegt is oprechte interesse in mensen. Haar streven is een mooie, betere en bewuste samenleving.

Binnen Servant Leadership is luisteren één van de tien belangrijkste gedragskenmerken; openstaan voor wat er gezegd en juist niet gezegd wordt. Een dienend leider luistert zonder te oordelen, erkent de ander en neemt hem of haar serieus. Hij luistert met al zijn zintuigen en wil graag weten wat de ander te zeggen heeft of wat er wordt bedoeld. Luisteren is de basis van menselijk contact.

Er is al veel geschreven over luisteren in de algemene zin van het woord, de impact ervan, de wijze waarop we luisteren. In hoeverre is luisteren geïntegreerd in jouw organisatie? Weet jij wat er onder je medewerkers leeft? Hoor je werkelijk wat je klanten zouden willen? Ben je in staat om naar je concurrent te luisteren? Welk mens wil geen luisterend oor? Veel mensen denken dat ze goed kunnen luisteren. Jijzelf bepaalt echter niet of je goed kan luisteren, dat bepaalt degene voor wie je je beschikbaar hebt gesteld. Kun jij er écht zijn voor de ander? Ben je instaat om permanent reflectie toe te passen op jezelf? Waarom raakt het je? Wat zegt dat dan over jou? Luisteren is je wereld permanent open houden. Dat vergroot je kennis in algemene zin en over jezelf. Je ervaart de verschillende perspectieven die er zijn.

Bestaan er luisterende organisaties?

Er is nog niet veel bekend over luisterende organisaties.
Jim Mcnamara – auteur van Organizational Listening heeft een onderzoek gedaan. Dit boek rapporteert de bevindingen van een 2-jarige studie, op drie verschillende continenten. Het toont aan dat publieke en particuliere organisaties aanzienlijke en soms enorme middelen aanbieden om een ’architectuur van spreken’ te bouwen door reclame, PR en andere openbare communicatiepraktijken, maar luisteren slecht, sporadisch en soms niet helemaal. Deze studie stelt voor en beschrijft hoe organisaties een architectuur moeten creëren om te luisteren om vertrouwen te herwinnen en mensen weer te betrekken waarvan de stemmen ongehoord of genegeerd zijn.

Er zijn wel organisaties die zeggen dat zij een luisterende organisatie zijn. Wat is voor hen dan een luisterende organisatie? Binnen organisatiegrenzen vraagt luisteren namelijk om een geankerde plaats in de organisatiestructuur, -cultuur en processen.  Leren luisteren naar je organisatie is niet een kwestie van iemand aanstellen, maar is de keuze maken om écht te gaan luisteren, het te gaan doen. Je bent dan benieuwd wat je klanten, medewerkers en aandeelhouders te vertellen hebben. Je neemt dan de beslissing als organisatie om luisteren in je missie en visie mee te nemen. Je laat dat zien in je communicatie, aanname beleid, beoordelingsgesprekken en beleidsplannen. Beter luisteren gaat ook over praktische zaken als agenda, werk- en gespreksruimten, communicatiemiddelen en – kanalen.  Een organisatie bestaat uit mensen, die anderen willen begrijpen en zelf begrepen willen worden. Indien jij als organisatie niet goed voor je eigen medewerkers kan zorgen, dan kun je er ook niet voor zorgen dat zij naar jouw klanten gaan luisteren. De Chief Executive Officer (CEO) zou de rol van een luisteraar in zich moeten hebben.
Er zijn bedrijven die steeds beter begrijpen dat luisteren een cruciale rol speelt in alle aspecten van hun activiteiten. En erkennen dat door de afwezigheid van luisteren zij sales opportunity’s, ontevreden klanten en medewerkers, deadlines missen, verminderde productiviteit etc. creëren.

Luisteren: Het moet in jouw haarvaten en dat van je organisatie zitten.

Hoe leer je je organisatie luisteren?

Luisteren is nog helemaal niet zo gemakkelijk. We horen namelijk niet altijd wat er écht gezegd wordt. Dit geldt ook binnen organisaties: luisteren naar je medewerkers, klanten of concurrenten, vaak gaat er veel informatie verloren. Dit is een gemiste kans. Wil je weten wat er binnen jouw doelgroep leeft, dan is het raadzaam dat jouw organisatie leert luisteren.

Kun je een organisatie luisterend maken? Luisteren is een houding. Luisteren zit in je. Het is te leren als je empathisch vermogen hebt en je er écht voor kiest. Als je kiest om te luisteren, dan doe jij er zelf even niet meer toe. Het is op dat moment niet belangrijk wat jij te vertellen hebt. Luisteren doet iets met je, het is een reflectie van je eigen instrumentarium. Hoe voel jij je op zo’n dag? Wat raakt je? Wat hoor je wel en niet?
Luisteren is een spier en die kunt je trainen, waardoor je je luistervaardigheden kunt vergroten en je bewust gaat worden van je eigen filters.

Mijn voorbeeld op het gebied van luisteren is Corine Jansen, zij heeft voor mijn persoonlijke leermomenten, meer bewustwording en groei in mijn luistervaardigheden gezorgd. De cursief gedrukte zinnen in mijn BLOG zijn uitspraken van Corine.

‘Nothing is meanful until it is related to the hearer’s own experience’ – Robert K. Greenleaf